Hoạt động chuyên môn

IMG_20171125_081445

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CNTT

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường, nhà trường đã tổ chức tập huấn sử dụng CNTT trong 2 ngày 25-26/11/ 2017, 100% CB,GV,NV…